11.říjen

Získání zakázky z oblasti bezpečnosti informací na SŽDC

V září letošního roku jsme se účastnili veřejné zakázky s názvem „Vytvoření metodiky pro provádění penetračních testů a provedení vzorového penetračního testu www.szdc.cz“, jejímž zadavatelem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Na základě výsledků výběrového řízení byla společnost SOFO Group a.s. vybrána k uzavření smlouvy.

Cílem je nejen vytvoření metodiky pro provádění penetračních testů a testů zranitelnosti informačních a jiných systémů Správy železniční dopravní cesty, ale také provedení externích penetračních testů webové prezentace SŽDC a ověření možnosti přístupu z externího prostředí Internetu a DMZ do prostředí intranetu a vnitřní datové sítě využívané SŽDC.