Certifikace :: O společnosti - SOFO Group a.s.

Certifikace

Společnost SOFO Group a.s. disponuje následujícími certifikacemi a akreditacemi:

Certifikáty:

ČSN EN ISO 9001:2009 (zobrazit)

ČSN EN ISO 14001:2005 (zobrazit)

ČSN ISO/IEC 27001:2013 (zobrazit)

 

Akreditace MVČR:

vzdělávací instituce (zobrazit)

vzdělávací program „Bezpečné chování při zpracování informací“ zaměřený na vedoucí úředníky (zobrazit)

vzdělávací program „Bezpečné chování při zpracování informací“ zaměřený na úředníky (zobrazit)

vzdělávací program „Školení měkkých dovedností“ zaměřený na vedoucí úředníky (zobrazit)

vzdělávací program „Školení měkkých dovedností“ zaměřený na úředníky (zobrazit)


Potvrzení o členství v Českém institutu manažerů informační bezpečnosti (zobrazit)
Výpis z Živnostenského rejstříku (zobrazit)
Výpis z Obchodního rejstříku (zobrazit)

 

Aktuality

V úterý 24. dubna 2018 uspořádá Metropolitní univerzita Praha ve svém Univerzitním středisku v Plzni veletrh práce s názvem „Jak na kariéru a nezbláznit se“, kterého se jako partneři akce také zúčastníme.

Již několik let zajišťujeme pro České vysoké učení technické údržbu a rozvoj integrovaného systému řízení. Tato činnost zahrnuje kromě revize stávající systémové dokumentace také přípravu na každoroční audity. V letošním roce byla navíc provedena úprava dokumentace ITSM v duchu integrace s celouniverzitní dokumentací v této oblasti. V první polovině září proběhly na ČVUT audity, všechny s úspěšným výsledkem.

V měsíci dubnu jsme zahájili výběrové řízení na poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb pro České vysoké učení technické, našeho dlouhodobého klienta. Přestože se jedná o typ výběrového řízení, které bývá v praxi často velmi problematické, podařilo se nám ho úspěšně zrealizovat. Smlouva na nové období byla na konci srpna podepsána.

Společnost SOFO Group a.s. byla prostřednictvím výběrových řízení vybrána jako nejvhodnější dodavatel pro správu a rozvoj informačních systémů Národní knihovny ČR. Po dobu jednoho roku bude naše společnost poskytovat servisní služby k informačním systémům "Národní program retrospektivní konverze", "Restaurátorský informační systém" a informačnímu systému "RetrIS".